Kompania Electra bene ndertimin e projekteve kryesisht ne fushen qe ka te beje me energjine elektrike. ELECTRA bene zhvillimin e projekteve duke filluar nga faza ideore deri tek leshimi ne pune. Projektet zhvillohen ne menyren me profesionale te mundshme qe nga analizat fillestare te projektit, implementimit, testimeve,komisionimit, leshimit ne pune si dhe monitorimin gjate periudhes garantuese. 

Kompania qe nga fillimi i veprimit ka llojshmeri te projekteve te zhvilluara

dhe realizuara duke nisur nga instalimet elektrike ne objektet banesore, industriale afarise,residenciale pastaj duke vazhduar me ndriqime publike ne rruge regjionale dhe autostrada, proejekte dhe implementime te nestacioneve 10(20)KV, 35kV, 110kV. Linja Kabllore dhe ajrore nga niveli 0.4kV deri ne 110kV.

Electra eshte kompani lidere ne Kosove sa i perket puneve ne infrastrukturen energjetike ne projektet e energjise se ripertritshme si ne Energji nga Uji, Era dhe Dielli.